Familieopstellingen

De inbrenger van de familie

Je familie opstellen en vervolgens zien en ervaren wat er dan gebeurd, is heel waardevol. Het geeft vaak verheldering over bepaalde vraagstukken waar je niet uitkomt. Om een opstelling te kunnen doen, nodigen we mensen uit (vaak onbekenden van de inbrenger). De deelnemer/inbrenger van het vraagstuk, stelt deze mensen op voor de desbetreffende familieleden. Als je opgesteld wordt, ben je een representant van een familielid. De deelnemer kan zo van een afstand waarnemen wat er in zijn of haar familie speelt. Er kunnen bijvoorbeeld verstrikkingen aan het licht komen, die hebben geleid tot stagnatie in het leven van de deelnemer. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleiders, brengen de representanten beweging in de stagnatie.

We vinden het mooi om onze telepathische gave bij de opstellingen in te zetten, en hebben daarom een opleiding voor het begeleiden van o.a. familie-opstellingen gevolgd.

Voorbeelden van een opstelling zouden kunnen zijn:
- Je loopt vast in een relatie(s)
- Je bent erg onzeker en begrijpt niet waar dit vandaan komt.
- Je bent overheersend of zoekt altijd grenzen op.
- Er is weinig liefde of er hangt veel ‘zwaarte’ in je familie.
- Er spelen zich heftige of pijnlijke situaties af in je familie. (bijv. scheiding)
- Een gemis in de familie, vanwege overlijden van één of meerdere personen.


Het is belangrijk dat de balans in de familie hervonden wordt, dan wordt de rust hersteld. De effecten van de sessie zijn op korte, maar vaak ook op lange termijn merkbaar.

Representanten

De representanten zijn in een opstelling belangrijk, je vormt samen de opstelling en het geeft je ook waardevolle inzichten over je eigen proces. Als representant is het heel mooi om de plek in te nemen van iemand die je helemaal niet kent. Je zult verbaasd zijn wat je dan kunt waarnemen en voelen. Je hoeft er geen ervaring mee te hebben, het is echt bijzonder om het verloop van een opstelling te zien 'groeien'.

Je kunt je aanmelden als representant en/of als inbrenger, er doen maximaal 10 mensen in een workshop mee. Wil je een eigen vraagstuk/familie inbrengen dan kun je dat voor een volgende workshop laten weten aan Sonja of Marianne. Het is handig om je vraagstuk dan even telefonisch te overleggen.

Hoe werkt het in de praktijk?

In de workshop doen we eerst even een korte ontspanningsoefening. Dan is de familieopstelling en na de pauze is er vaak ruimte om een korte opstelling voor enkele representanten te doen.
Het leuke is dat je voor zo'n korte opstelling niets hoeft te vertellen, je stelt 2 representanten op en vertelt alleen wie ze zijn. Het is heel interessant en verhelderend om te zien wat de representanten voelen en welke beweging ze willen maken. Het wijst echt voor zich.

Neem een kijkje in het gastenboek, daar staat ook een reactie op het meemaken van een familieopstelling

Je bent ook van harte welkom als representant of als inbrenger. We vinden het ook fijn als er heren meedoen, dat weerspiegelt de werkelijkheid. Vraag gerust iemand mee!

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstellingen, maar een organisatieopstelling.

Familieopstelling met kinderen en jongeren!

Dit is een gezinsopstelling met Sonja en Marianne, zonder representanten.

In deze opstelling wordt het gezin opgesteld. De ouders en kinderen worden zelf ook opgesteld. Er zijn geen andere mensen aanwezig. De kinderen mogen ook tijdens de opstelling gaan spelen in de ruimte waar de opstelling plaatsvindt. Vaak (afhankelijk van de leeftijd) doen zij een deel van de opstelling mee. Aan het eind van de opstelling ervaren zij ook vaak de rust en wordt hen zo nodig een en ander uitgelegd.

Ieder lid van de familie heeft zo zijn eigen plek. Het kan zijn dat kinderen door allerlei redenen niet hun positie kunnen innemen. Als de ordening in de opstelling is hersteld, kunnen zij innerlijke rust vinden en meer genieten van het leven. Wij bieden hulp om de balans in het gezin te helpen herstellen. Het kan zijn dat het in een gezin niet lekker loopt, zonder dat er een aanwijsbare reden is. In zo’n geval kan een opstelling verhelderend werken. Het kunnen ook andere problemen zijn wat kinderen in hun ontwikkeling verstoort, zoals autisme, ADHD, adoptie problematiek, scheiding, ziekte, en rouw. Dit kan ook goed opgesteld worden.

Hoe werkt dit in de praktijk?

U maakt een afspraak om met uw gezin bij ons te komen. We bespreken eerst kort de hulpvraag. Dan wordt de opstelling neer gezet (als dit mogelijk is ook met hulp van de kinderen). De kinderen kunnen daarna gaan spelen, tekenen, spelletjes enz. Wij; Sonja en Marianne gaan eerst op de plekken van de familieleden staan, om te voelen hoe ieder zich op deze plek in het gezin voelt en wat het nodig heeft. Dan nemen de ouders (en eventueel de kinderen) ook hun plek in. Hierdoor komen bepaalde dingen aan het licht en worden zo duidelijk. Dit kan ook uitgesproken worden. Het wordt zichtbaar welke positie ieder in het gezin wil innemen. Als de balans gevonden is, worden ook de kinderen even op hun (nieuwe) plek gezet en ervaren zij ook de verandering en rust.

'Wij hebben een training gevolgd bij Ingrid Dijkstra. Zij is systemisch gezins- en familietherapeute in Hamburg. Daar ondersteunt zij kinderen en jongeren in hun individuele en sociale ontwikkeling. Ingrid Dijkstra is internationaal bekend'.